Wie zijn we

 

Ons website-adres is: https://www.femkehalsema.nl.

 

 

Cookies

 

Cookies zijn (tijdelijke) tekstbestanden voor uw pc, deze zorgen ervoordat we kunnen zien hoe u de site gebruikt en hoe wij de site beter en klantvriendelijker kunnen maken. Wij maken enkel gebruik van analytische cookies, voor o.a. Google Analytics.

Deze website bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist. We zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren. Verdere gegevens van klanten, in o.a. de originele aanvragen, worden tot uiterlijk 2 jaar bewaard.

Wanneer u als klant gegevens aanlevert zullen wij deze data tot twee maanden na het afronden van de mailing bewaren.