Contact

Heeft u een aanvraag voor een lezing of dagvoorzitterschap of heeft u een interviewverzoek,  dan kunt u contact opnemen met Femke’s zaakwaarnemer: De Kunst van Wel

Liekje Welten
Bereikbaar op  liekje@dekunstvanwel.nl

         www.dekunstvanwel.nl
dkvw51